Webinars Thuiswerken met SchouderCom

Tijdens de afgelopen webinars over thuiswerken met SchouderCom zijn er uiteenlopende vragen gesteld. Uiteraard zijn de meeste vragen ook van toepassing wanneer er geen sprake is van werken vanuit huis. Hieronder hebben wij de belangrijkste vragen en bijbehorende antwoorden uitgewerkt.  

Portfolio

Dit is inderdaad mogelijk. Als leerkracht kun je zowel foto’s als video’s of bestanden toevoegen aan het portfolio van een leerling.

Er zit een maximum van 2GB aan de video’s die je kunt toevoegen. 

Je bepaalt zelf als school voor welke leerlingen je een portfolio start. Dit kunnen zowel leerlingen in lagere groepen zijn als in de hogere groepen. 

Het is nog geen vervanging voor een rapport, maar er zijn enkele onderdelen in het Portfolio die verder uitgewerkt zullen worden tot een rapport.  Als leerkracht voeg je eenvoudig zaken toe aan het portfolio. Dit kunnen opdrachten zijn, maar bijvoorbeeld ook evaluatieformulieren. De evaluatieformulieren worden zowel door leerling als leerkracht en ouder ingevuld. Evaluatieformulieren maak je zelf aan en kun je indien gewenst periodiek laten invullen om zo de voortgang bij te houden. Hiernaast kun je leerlijnen/labels aanmaken en deze toevoegen aan portfolio opdrachten.

Ouders zien niet meteen dat er een portfolio is gestart. Pas als de leerling bijdragen deelt met de ouders, kunnen zij deze zien. De leerling bepaalt dus zelf wat hij/zij deelt met de ouder.

Via het ouderaccount zijn alleen items zichtbaar die de leerling met zijn/haar ouders heeft gedeeld. Leerkrachten en beheerders zien wel het volledige portfolio.

Ook de duoleerkracht ziet het portfolio wanneer jij deze voor een leerling aanzet. Je kunt het portfolio voor een leerling aan- of uitzetten.

Dit is zeker mogelijk. Je kunt hiervoor een losse testleerling aanmaken. Je zou ook een gratis demo-account kunnen aanvragen om het portfolio hierin uit te proberen. Grote voordeel hierbij is dat je in jullie schoolaccount geen testleerlingen hoeven aan te maken aangezien dit soms vragen oproept bij ouders.

Inloggen

Voor het gebruik van het portfolio moeten leerlingen inderdaad een inlog hebben. Inloggen kan via https://schoolnaam.schoudercom.nl/deklas en voeren daar de schoolcode en klascode in om het klassenoverzicht te tonen. Hier klikken zij op hun profiel en vullen zij hun plaatjeswachtwoord in.

Oudere leerlingen kun je ook uitnodigen door een uitnodigingsmail naar hun mailadres te sturen. Zij maken dan, net zoals hun ouders, een gebruikersnaam en wachtwoord aan en loggen op dezelfde manier in.

Berichten

Dit kunt je het beste doen door een bericht aan te maken en vervolgens op het plusje achter “Aan” te klikken. Als je liever niet hebt dat ouders elkaars namen zien, kun je eerst op “Bcc toevoegen” klikken en vervolgens op het plusje achter “Bcc”.

In het nieuwe scherm kies je onder “Individuen” voor “Ouder” en selecteer je de gewenste klas. Vink de optie “Groepeer per kind” aan en klik vervolgens op de tegels van de ouders die je toe wilt voegen als ontvanger van je bericht.

Kinderen kunnen elkaar geen berichten sturen binnen SchouderCom. Wel kunnen zij berichten sturen aan hun groepsleerkracht of aan hun eigen ouders.

Als je een foto of video toevoegt aan een bericht, zijn er inderdaad beperkingen (de maximale grootte is 10 MB). Het helpt om foto’s/video’s in niet al te grote resolutie te maken om zo de bestandsgrootte te beperken. Bij het toevoegen van foto’s video’s via de mediagalerijen is er overigens geen beperking. Wanneer ouders in een heen-en-weerschriftje een video toevoegen, zullen er dus geen problemen ontstaan bij langere video’s.

Diverse overige vragen

Als leerkracht kun je inderdaad reacties van ouders verwijderen. Gebruiken jullie moderatie? Dan kunnen ouders een melding maken wanneer er een ongepaste reactie wordt geplaatst. De leerkracht kan deze dan verwijderen en de desbetreffende ouder hierop aanspreken. 

Dat hangt af van hoe je permissies van de documentmap instelt. Dit kan je naar wens bepalen. Je kunt bijvoorbeeld ouders van specifieke groepen (bijvoorbeeld voor instructievideos). Als er veel documentatie nodig is voor een leerling, is een heen-en-weerschriftje handiger om te gebruiken.

Voor de groeps-documentenmappen die door SchouderCom automatisch worden aangemaakt, worden de permissies bepaald door of ouders/leerlingen aan die groep verbonden zijn.

Voor bepaalde gebruikers, bijvoorbeeld leden van de MR of de schooltuinouders kun je via de documentenmappen een privé omgeving maken. Geef hen bijvoorbeeld schrijfrechten van een speciale map, zodat ze onderling documenten kunnen uitwisselen.