Starten met SchouderCom

Het in gebruik nemen van SchouderCom.nl is gemakkelijk en kost weinig tijd. Er zijn 3 fasen te onderscheiden:

  • Voorbereiding
  • Inrichting
  • Livegang

U kunt desgewenst gebruik maken van de volgende bronnen, die hieronder verder toegelicht worden:

Voorbereiding

De voorbereidingsfase dient voor het informeren en instrueren van de betrokkenen:

  • Informeren van leerkrachten van deelnemende groepen. U informeert de leerkrachten dat de school met SchouderCom.nl gaat werken, dat zij hierover een email vanuit SchouderCom.nl zullen ontvangen, en wat dit betekent voor de communicatie met de ouders.
  • Instructie leerkrachten van deelnemende groepen. Een instructie voor de leerkrachten is bij de opstartkosten inbegrepen. Het werken met SchouderCom.nl gaat voor een groot deel vanzelf dankzij de aanwezige helpfuncties (te vinden als ). Ook zijn er diverse instructievideo’s gemaakt die bepaalde onderwerpen stap-voor-stap uitleggen.
  • Informeren van ouders van kinderen uit deelnemende groepen. Via de email informeert u de ouders vooraf dat zij een uitnodigingsemail vanuit SchouderCom.nl zullen ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van de aankondigingsbrief (Word document). Om de ouders meer informatie te geven over het aanmelden en het gebruik van SchouderCom.nl kunt u gebruik maken van de toelichtingsbrief voor ouders en de handleiding voor ouders.

Inrichting

Voor de inrichting van het account in SchouderCom.nl is er het volgende stappenplan:

  • School-account aanmaken. Maak uw SchouderCom.nl School-account nu aan. Na aanmaken ontvangt u een email met een link waarmee u de aanvraag kunt bevestigen.
  • Synchroniseren met leerling-administratie. Voor ESIS, ParnasSys en Dotcomschool zijn koppelingen ontwikkeld die de gewijzigde gegevens automatisch downloaden. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. Als u geen gebruik wilt maken van de automatische koppeling kunt u de handmatige koppeling gebruiken. Hierbij leest u de EDEXML uitvoer van uw leerling-administratie eenvoudig in in SchouderCom.nl (menu-item Synchroniseren met leerling-administratie op de Beheer tab). De groepen, leerkrachten en leerlingen worden dan voor u aangemaakt. Optioneel kunt u de leerkrachten direct uitnodigen door het emailadres op te geven.

Livegang

U bepaalt zelf de datum wanneer u de ouders toegang wilt verschaffen en geeft deze door aan SchouderCom.nl. Maakt u gebruik van de automatische koppeling? Dan zal SchouderCom.nl de koppeling op tijd activeren, zodat ouders op deze datum de uitnodiging ontvangen.