Schoolaccounts

Gratis School-account

Gratis
 • Gebruiksvriendelijke App
 • Snel informatie over ouder of kind opzoeken
 • Berichten sturen
 • Kalender
 • Nieuwsberichten
 • Blogs
 • Koppeling met ESIS, ParnasSys en Dotcomschool
 • En het is gratis!
Start nu!

Instap School-account

Basis
 • Alle mogelijkheden uit het gratis account +
 • Naast de App ook een desktop interface
 • veel extra en tijdsbesparende mogelijkheden zoals automatische verwerking reacties en rapportgesprekken planner
 • Inclusief support

Premium School-account

Meest gekozen
 • Alle mogelijkheden uit het basis account +
 • Alle communicatiemiddelen
 • Via Polls, Enquêtes en Mediagalerijen ouderbetrokkenheid vergroten
 • Heen-en-weerschriftjes
 • Afwezigheidsmeldingen en Overblijfregistratie
 • Een platform voor de MR en ouderraad
 • Schoolwebsite (optie)
 • Intranet (Documenten delen))
Populair

Features