HELP INLOGGEN
SchouderCom homepage

Laatste SchouderCom.nl nieuws

preview

Koninklijke Auris GroepBinnen de Koninklijke Auris Groep leveren ongeveer 1500 mensen zorg, onderwijs en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

 

De Ammanschool in Dordrecht heeft eerder dit jaar een pilot met SchouderCom gedaan. Deze pilot werd zeer enthousiast ontvangen. Met name de Blogfunctionaliteit en de Heen-en-weerschriftjes zorgen ervoor dat zowel de groepsbrede- als individuele communicatie heel erg makkelijk verlopen.

 

Met Auris is een raamcontract afgesloten zodat de scholen snel en voordelig aangesloten kunnen worden. Ook interesse in een raamovereenkomst voor uw stichting? Neem dan contact met ons op.

preview

Bovenschoolse module - OVERZICHT tabDe makkelijke communicatiemiddelen van SchouderCom zijn nu ook bovenschools te gebruiken. Zo kan er zowel met medewerkers van andere scholen als met medewerkers van de stichting gecommuniceerd worden.

 

Een berichtje naar 1 persoon is snel te maken via de foto in het 'smoelenboek'. Hierin worden alle medewerkers van de scholen en de stichting getoond. Ook zijn er natuurlijk de handige distributielijsten voor bovenschools gebruik, zoals bijvoorbeeld 'Alle leerkrachten in alle scholen'.

 

Daarnaast kan de stichting nu in 1 keer alle ouders van alle scholen (of van een deel van de scholen) bereiken.

 

Bij de eerste oplevering van deze module zijn Berichten, Polls en Enquêtes beschikbaar gesteld voor bovenschoolse communicatie. In een volgende oplevering zullen ook het Forum en Documenten delen bovenschools ingezet kunnen worden.

 

Interesse in de Bovenschoolse module? Neem contact op met sales@schoudercom.nl.

 

preview

De Sophia Stichting is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek.
Sophia stichting logo
Recent hebben de scholen van de Sophia Stichting een onderzoek gedaan naar ouderplatforms voor digitale interactie met de ouders. Het doel van de stichting is de communicatie tussen ouders en school te optimaliseren en te versnellen. Een aantal leveranciers, waaronder SchouderCom, zijn daarbij uitgenodigd voor een live demo voor directies, ict-coördinatoren en administratief medewerkers.

Na evaluatie is gekozen voor het communicatieplatform SchouderCom. De keuze was onder andere gebaseerd op de volgende eigenschappen van SchouderCom:

 • gebruiksvriendelijkheid;
 • compleet communicatieplatform;
 • automatische koppeling met ESIS;
 • inzien leerresultaten;
 • bovenschoolse module.

Met de Sophia Stichting is een raamcontract afgesloten zodat de scholen snel en voordelig aangesloten kunnen worden. Ook interesse in een raamovereenkomst voor uw stichting? Neem contact met ons op.

preview

SRKOB logoDe SRKOB vormt het bevoegd gezag van zes basisscholen in de Bommelerwaard.

 

Om de communicatie met ouders te verbeteren en makkelijker te maken is in samenwerking met Bright Alley een aantal communicatieplatformen onderzocht. Op de NOT 2015 werd een geselecteerd aantal aanbieders, waaronder SchouderCom, bezocht voor een demonstratie.

 

Naar aanleiding van dit onderzoek is SchouderCom gekozen tot het nieuwe communicatieplatform voor de stichting en de scholen. Onder andere de koppeling met ESIS, de slimme gesprekkenplanner, de gebruiksvriendelijkheid en de bovenschoolse module werden genoemd als pluspunten.

 

Voor de SRKOB zal ook een nieuwe website worden gebouwd die in het nieuwe schooljaar gelanceerd wordt.

 

Met de SRKOB is een raamovereenkomst afgesloten. Ook interesse in een raamovereenkomst voor uw stichting? Neem contact met ons op.

preview

Bent u toe aan een nieuwe schoolwebsite?

 

Onze nieuwste toevoeging aan ons communicatieplatform is de Website module. Met deze module kunt u ook uw schoolwebsite bij SchouderCom onderbrengen. Dat is niet alleen makkelijk in het gebruik, maar ook goedkoper!

 

SchouderCom verzorgt in samenwerking met u het ontwerp. Maar daar hoeft u niet op te wachten, u kunt direct al beginnen met het vullen van de website. Totdat het ontwerp is opgeleverd bekijkt u de concept website met een standaard layout.

 

De Website editorU kunt menu-items en pagina's toevoegen, maar ook herbruikbare tekstblokken definiëren voor tekst die op meer plekken getoond moet worden. Handig, want zo hoeft u latere wijzigingen maar 1x te maken.

 

Ook kunt u makkelijk widgets toevoegen voor dynamische inhoud. Zo zijn er de Sociale Media widgets om uw Twitter of Facebook berichten te tonen. Maar ook voor de openbare items uit het ouderportaal, zoals nieuwsberichten, blogs en vakanties/feestdagen, zijn er widgets beschikbaar. Even toevoegen, en uw website zal elk jaar automatisch opnieuw de juiste inhoud tonen.

 

Interesse in ons ouderportaal en/of schoolwebsite? Ga snel naar het overzicht van featuresonze prijzen of vraag een live-demo aan.

preview

Met de module Overblijfregistratie kunnen ouders eenvoudig de overblijfvraag opgeven, en kan de school en/of TSO de afname eenvoudig controleren. Ook kunnen er overzichten per dag, per week en per maand worden bekeken.

 

Na aanzetten van de module maakt de school eerst het basisschema aan (zie plaatje): op welke dagen (ma, di, wo, do, vr) wordt overblijf aangeboden? Meestal zal 1 schema voldoende zijn voor het hele jaar, mocht dit niet het geval zijn dan kan de school meerdere schema's aanmaken. Vakanties worden automatisch toegevoegd als uitzondering maar de school kan naar keuze nieuwe uitzonderingen toevoegen.

 

Na vrijgeven van het  schema kunnen ouders hun overblijfvraag opgeven. Voor de meeste ouders zal 1 schema voldoende zijn voor het hele jaar, maar ook zij kunnen nieuwe schema's aanmaken als de overblijfvraag structureel verandert. Incidentele wijzigingen (extra overblijf en afzeggingen) kunnen door de ouders per dag en per kind eenvoudig aangevinkt worden (zie plaatje).

 

De school en/of TSO controleert de aanwezigheid van kinderen op de dag zelf met behulp van het dagschema, en brengt eventuele wijzigingen aan (zie plaatje).

 

Overblijfschema door de school aangemaaktIncidentele wijziging van overblijf door de ouder

Controle van de overblijf door de school en/of TSO

preview

Voorbeeld van bijdragen in een heen-en-weerschriftje met bijlagen en foto'sSchouderCom heeft een nieuwe module: Heen-en-weerschriftjes.

 

In een heen-en-weerschriftje kunnen de leerling en ouders, de school en professionals op een makkelijke manier informatie en observaties uitwisselen. En dat alles binnen de vertrouwde en beveiligde omgeving van SchouderCom.

 

Voordelen en eigenschappen:

 • Geen tijdsdruk meer - kan op school, thuis of vanaf mobiel bijgewerkt worden
 • Gebruik maken van foto's, video's en bijlagen
 • Centraal beheer van gebruikers die standaard toegang hebben (zoals de leerkrachten van de groep)
 • Ouders kunnen zelf andere gebruikers (professionals) toegang geven tot het heen-en-weerschriftje
preview

IPON 2014Schoudercom is op 19 en 20 maart te vinden op de IPON in de jaarbeurs in Utrecht. Heeft u een vraag of bent u gewoon nieuwsgierig? Loop even langs en wij laten u graag zien hoe gemakkelijk school-ouder communicatie kan zijn!

 

Registreer nu gratis voor de IPON

preview

Het Postvak is vernieuwd. U kunt hier lezen wat dit betekent voor u als schoolmedewerker:

 • Mailboxen worden vanaf nu apart getoond en kunnen met het pijltje omlaag uitgeklapt worden. Dit wordt hieronder toegelicht.
 • De zoekfunctionaliteit is verbeterd. De resultaten worden gesorteerd op datum, en het is nu ook mogelijk te zoeken op de naam van de verzender en de ontvanger.

 

Mailboxen worden vanaf nu apart getoond. Dit houdt het volgende in:

 • Als u een of meer rollen heeft met een mailbox (bijvoorbeeld Leerkracht, MR of Directie) dan worden deze mailboxen apart getoond in het Postvak (onder uw persoonlijke mailbox). De berichten worden getoond in de mailbox waarnaar ze zijn gestuurd.

Alle mailboxen, behalve uw persoonlijke mailbox, deelt u met de andere mailbox-leden. De mailbox 'Leerkracht-mailbox Groep ...' deelt u dus met de andere leerkracht(en) van uw groep en, indien van toepassing, de mailbox van de MR deelt u met de andere leden van de MR. Binnen een gedeelde mailbox kunnen alle mailbox-leden alle berichten zien, in het bijzonder ook de berichten die naar aangemaakte mappen onder de mailbox zijn verplaatst.

 

Het is niet meer mogelijk om berichten te verplaatsen naar aangemaakte mappen onder een andere mailbox. Omdat dit voorheen wel mogelijk was zijn er sommige berichten naar de verkeerde mappen verplaatst. Deze berichten worden in de lijst van berichten in het rood weergegeven zodat u snel kunt zien om welke berichten het gaat. Na openen kunt u ze desgewenst verplaatsen naar een map onder de juiste mailbox.

preview

Het Postvak is vernieuwd. U kunt hier lezen wat dit betekent voor u als ouder:

 • Mailboxen worden vanaf nu apart getoond en kunnen met het pijltje omlaag uitgeklapt worden. Dit wordt hieronder toegelicht.
 • De zoekfunctionaliteit is verbeterd. De resultaten worden gesorteerd op datum, en het is nu ook mogelijk te zoeken op de naam van de verzender en de ontvanger.

 

Mailboxen worden vanaf nu apart getoond. Dit houdt het volgende in:

 • Als u een partner heeft dan zult u 2 mailboxen in het Postvak zien: uw persoonlijke mailbox en de mailbox 'Ouders van...'; Sommige berichten ontvangt u in uw persoonlijke mailbox, andere berichten (typisch de groepsberichten) in de mailbox 'Ouders van...';
 • Bij het maken van een nieuw bericht kunt u de mailbox kiezen (persoonlijke mailbox, 'Ouders van...', etc.);
 • Als u aan andere rollen gekoppeld bent waar een mailbox voor bestaat (bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad) dan zult u ook daarvan een mailbox in uw Postvak vinden.

Alle mailboxen, behalve uw persoonlijke mailbox, deelt u met de andere mailbox-leden. De mailbox 'Ouders van...' deelt u met uw partner en, indien van toepassing, de mailbox van de MR deelt u met de andere leden van de MR. Binnen een gedeelde mailbox kunnen alle mailbox-leden alle berichten zien, in het bijzonder ook de berichten die naar aangemaakte mappen onder de mailbox zijn verplaatst.

 

Als u via 'Mijn gegevens' heeft aangegeven niet gezamenlijk met uw partner gebruik te willen maken van Schoudercom, dan zult u geen nieuwe berichten meer ontvangen in de mailbox 'Ouders van...'. Indien deze bestaat dan wordt de mailbox echter wel getoond, om eerdere berichten te kunnen blijven inzien.

preview

De Kans!In De Kans! van oktober 2013, een uitgave van het Coördinaat Onderwijskansen van de stichting Jeugd en Samenleving Rijnland, staat op pagina 3 een interview met Gert-Jan de Zwart, directeur van OBS Lucas van Leyden.

 

Enkele zinsnedes uit het interview:

 • "Ten eerste scheelt het ons veel administratief gedoe."
 • "...de lijn tussen school en ouders is korter."
 • "Je bent uiteindelijk niet meer tijd kwijt aan oudercontact dan vroeger. Het contact is alleen anders; intensiever en effectiever."

 Een prachtige verwoording van waar Schoudercom voor staat!

preview

Schoudercom heeft een nieuwe samenwerkingspartner: Scholen met Succes.

 

Beide partijen richten zich op de communicatie door en met scholen, waaronder de profilering, en vullen elkaar qua dienstverlening mooi aan.

 

Lees meer over onze samenwerking in de april 2013 nieuwsbrief van Scholen met Succes.

 

Ga naar de website van Scholen met SuccesSchoudercom.nl, het complete ouderportaal

preview

Sinds vorige week is de samenwerking tussen Schoudercom en Kabisa een feit.

 

Schoudercom blijft groeien, en daarom zochten wij een grotere partner om de toenemende vraag uit de markt goed te kunnen blijven bedienen. Deze partner hebben wij gevonden in Kabisa, een middelgrote ICT solutions provider die een bewezen trackrecord heeft van kwalitatief goede en hoogstaande ICT projecten. Kabisa zal Schoudercom op het gebied van support en ontwikkeling ondersteuning gaan bieden.

 

Wij zijn zeer blij met deze samenwerking en zetten hiermee een volgende stap op het groeipad van het communicatieplatform Schoudercom!

 

KabisaSchoudercom.nl, het complete ouderportaal

preview

In het laatste april nummer van COS staat een uitgebreide evaluatie van Schoudercom.nl. De conclusie willen wij hier graag met u delen:

 

Schoudercom.nl is een veilige omgeving, waarmee je op een eenvoudige manier een communicatieplatform voor je school kan opzetten.

 

Wij zijn vanzelfsprekend heel blij met deze positieve evaluatie van Schoudercom.nl. Vooral omdat onze doelen - vergroten ouderbetrokkenheid én werkdrukverlaging - goed naar voren komen.

 

 

Download en lees de volledige evaluatie van Schoudercom.nl door COSDownload en lees de volledige evaluatie van Schoudercom.nl door COS

 

Of breng een bezoek aan de COS website

preview

Schoudercom is samenwerkingspartner van Rovict en gezamenlijk proberen wij de dienstverlening aan klanten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

 

Met de huidige koppeling kan informatie van ESIS in Schoudercom overgenomen worden. Dat is handig bij het in gebruik nemen van Schoudercom, zo kunt u al in een kwartier online zijn met uw ouderportaal.

 

Samen met Rovict werken wij nu aan de 2-weg koppeling met ESIS. Via deze koppeling kunnen straks door ouders in Schoudercom gewijzigde gegevens of gemelde absenties aan ESIS worden doorgegeven. De huidige planning is dat deze functionaliteit eind van dit jaar beschikbaar komt.

 

 Rovict, samenwerkingspartner van SchoudercomSchoudercom.nl, ouderportaal dat ouderbetrokkenheid vergroot

preview

U bent op zoek naar een ouderportaal voor communicatie met de ouders en wilt graag de verschillen weten?

 

Er is nog maar weinig vergelijkingsmateriaal van ouderportalen op Internet te vinden. De enige ons bekende studie naar oplossingen om de ouderbetrokkenheid te vergroten is gedaan door stichting Optimus. Download de door hen opgestelde vergelijkingsmatrix van ouderportalen

 

De studie is gedaan in november 2012.

preview

Groepsblogs aan/uitzettenAan de uitgebreide communicatiemogelijkheden van Schoudercom.nl is nu ook een blog en forum toegevoegd. Per groep kan vanaf nu een groepsblog worden bijgehouden. Deze blog kan per bijdrage besloten of openbaar zijn en de school kan kiezen of ze de ouders de mogelijkheid willen geven erop te reageren.

 

Voor scholen die de dialoog met de ouders nog verder willen uitbreiden kunnen ervoor kiezen de ouders toe te staan ook bijdragen te schrijven. De blog is nu simpelweg omgetoverd in een forum waarmee de betrokkenheid van de ouders op een nieuw niveau getild wordt.

 

Verder kan per groep aangegeven worden of het forum gemodereerd moet worden. Als dit aangezet wordt dan kunnen gebruikers een melding maken van bijdragen of reacties die bijvoorbeeld als kwetsend, beledigend, tot pesten aanzettend etc. ervaren worden. De moderatoren van het groepsforum (de leerkrachten en de beheerder) kunnen het item dan bekijken en naar keuze verwijderen.

 

 

preview

In het kader van het programma Ouders & school samen (zie verder MinOCW, de Facebook pagina en de KPC Groep) is de communicatie op de Prinsenhof in Noordwijkerhout als voorbeeld van goede praktijk beschreven. Enkele zinsnedes uit de handreiking:

 

 • “Communicatie is een breed begrip en roept een hoop vragen op. Wat willen we communiceren en wat willen we er mee bereiken? Elk doel kent weer een ander middel”, aldus één van de ouders die zitting heeft in de commissie.
  “De missie en de visie hebben we vijf jaar geleden met elkaar verwoord, maar dat is geen statisch document. Je moet het constant in de gaten houden: geldt dit nog voor ons? Eigenlijk is het heel simpel. Nu zijn we zover dat we de visie moeten aanpassen met het team én de ouders. En we willen daarin ook de leerlingen betrekken”, zo vertelt de directeur.
 • Samen optrekken in een commissie met ouders is top, vindt de school. “Dat deze werkgroep ontstaan is, is super!”
 • Er is sprake van een veranderende attitude op school, zowel naar ouders als ook binnen het team. Vroeger was het een monoloog van mededelingen van de directeur aan het team. Nu is er sprake van dialoog. In de teamvergadering zijn we samen aan het werk en presenteren we aan elkaar.
 • Sinds vijf jaar werkt de directeur aan een cultuuromslag, waarin ook de ouders gezien worden als partner. Hij verlangt van de leerkrachten dat ze proactief zijn en dat ouders mee mogen denken. De directeur ziet de worsteling: “Je moet als leerkracht los durven laten, je kwetsbaar opstellen. Te durven vragen. Er is niets makkelijker dan te denken vanuit je professie: ik ben de leerkracht en ik weet het!”
 • De directeur: “We zien ouders als partners, maar we zoeken nog naar de juiste term die we willen gebruiken. We hebben het nu over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Het zijn twee verschillende begrippen, maar dit verschil moet nog duidelijk worden in het team. De ouder kan ook heel betrokken zijn zonder dat de ouder op school komt. We willen ook leerlingen een grotere stem geven.

 

Download het volledige verslag of bezoek de website van Leraar24 voor het overzicht van goede praktijken.

 

preview

Koppeling Schoudercom.nl met ParnassysSchoudercom.nl is koppelpartner van ParnasSys geworden. Vanaf nu kunnen gegevens van groepen, leerlingen, en leerkrachten automatisch in Schoudercom.nl kunnen worden geïmporteerd. Daarnaast gaan wij gezamenlijk bekijken welke nieuwe uitwisselingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.

 

ParnasSys is een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem in één. Meer dan 4000 basisscholen maken op dit moment gebruik van ParnasSys.

 

Binnenkort zal de eerste school gebruik gaan maken van de automatische koppeling met ParnasSys.

preview

Mobiele webappVandaag is de mobiele webapp van Schoudercom.nl gelanceerd. Als u met een smartphone naar de Schoudercom.nl site van uw school gaat zult u de nieuwe interface automatisch te zien krijgen.

 

Op dit moment heeft alleen het Postvak een mobiele interface. Andere zaken, zoals de Kalender, zullen volgen.

 

Indien gewenst kunt u naar de normale/desktop interface terug - selecteer rechtsboven Opties en dan vervolgens Normale interface.

 

Tip voor iPhone gebruikers: u kunt Schoudercom.nl als app toevoegen aan het beginscherm. Het voordeel hiervan is dat de Safari adresbalk en statusbalk niet meer getoond worden zodat er meer ruimte op het scherm overblijft. U kunt dit als volgt doen:

 • Ga in Safari naar de site
 • Kies onderaan in Safari het gebogen pijltje (Safari icon)
 • Kies vervolgens Voeg toe aan beginscherm.
 • Geef de gewenste naam

De webapp is op diverse smartphones getest. Mocht u desondanks toch problemen ondervinden dan horen wij het graag!