SRKOB kiest SchouderCom

De SRKOB vormt het bevoegd gezag van zes basisscholen in de Bommelerwaard.

Om de communicatie met ouders te verbeteren en makkelijker te maken is in samenwerking met Bright Alley een aantal communicatieplatformen onderzocht. Op de NOT 2015 werd een geselecteerd aantal aanbieders, waaronder SchouderCom, bezocht voor een demonstratie.

Naar aanleiding van dit onderzoek is SchouderCom gekozen tot het nieuwe communicatieplatform voor de stichting en de scholen. Onder andere de koppeling met ESIS, de slimme gesprekkenplanner, de gebruiksvriendelijkheid en de bovenschoolse module werden genoemd als pluspunten.

Voor de SRKOB zal ook een nieuwe website worden gebouwd die in het nieuwe schooljaar gelanceerd wordt.

Met de SRKOB is een raamovereenkomst afgesloten. Ook interesse in een raamovereenkomst voor uw stichting? Neem contact met ons op.

Nieuwsbericht delen