Sophia Stichting kiest SchouderCom

De Sophia Stichting is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek.

 

 

 

Recent hebben de scholen van de Sophia Stichting een onderzoek gedaan naar ouderplatforms voor digitale interactie met de ouders. Het doel van de stichting is de communicatie tussen ouders en school te optimaliseren en te versnellen. Een aantal leveranciers, waaronder SchouderCom, zijn daarbij uitgenodigd voor een live demo voor directies, ict-coördinatoren en administratief medewerkers.

Na evaluatie is gekozen voor het communicatieplatform SchouderCom. De keuze was onder andere gebaseerd op de volgende eigenschappen van SchouderCom:

  • gebruiksvriendelijkheid;
  • compleet communicatieplatform;
  • automatische koppeling met ESIS;
  • inzien leerresultaten;
  • bovenschoolse module.
 

Met de Sophia Stichting is een raamcontract afgesloten zodat de scholen snel en voordelig aangesloten kunnen worden. Ook interesse in een raamovereenkomst voor uw stichting? Neem contact met ons op.

Nieuwsbericht delen