Samen op zoek naar effectieve communicatie

In het kader van het programma Ouders & school samen (zie verder MinOCW, de Facebook pagina en de KPC Groep) is de communicatie op de Prinsenhof in Noordwijkerhout als voorbeeld van goede praktijk beschreven. Enkele zinsnedes uit de handreiking:

 

  • “Communicatie is een breed begrip en roept een hoop vragen op. Wat willen we communiceren en wat willen we er mee bereiken? Elk doel kent weer een ander middel”, aldus één van de ouders die zitting heeft in de commissie.
    “De missie en de visie hebben we vijf jaar geleden met elkaar verwoord, maar dat is geen statisch document. Je moet het constant in de gaten houden: geldt dit nog voor ons? Eigenlijk is het heel simpel. Nu zijn we zover dat we de visie moeten aanpassen met het team én de ouders. En we willen daarin ook de leerlingen betrekken”, zo vertelt de directeur.
  • Samen optrekken in een commissie met ouders is top, vindt de school. “Dat deze werkgroep ontstaan is, is super!”
  • Er is sprake van een veranderende attitude op school, zowel naar ouders als ook binnen het team. Vroeger was het een monoloog van mededelingen van de directeur aan het team. Nu is er sprake van dialoog. In de teamvergadering zijn we samen aan het werk en presenteren we aan elkaar.
  • Sinds vijf jaar werkt de directeur aan een cultuuromslag, waarin ook de ouders gezien worden als partner. Hij verlangt van de leerkrachten dat ze proactief zijn en dat ouders mee mogen denken. De directeur ziet de worsteling: “Je moet als leerkracht los durven laten, je kwetsbaar opstellen. Te durven vragen. Er is niets makkelijker dan te denken vanuit je professie: ik ben de leerkracht en ik weet het!”
  • De directeur: “We zien ouders als partners, maar we zoeken nog naar de juiste term die we willen gebruiken. We hebben het nu over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Het zijn twee verschillende begrippen, maar dit verschil moet nog duidelijk worden in het team. De ouder kan ook heel betrokken zijn zonder dat de ouder op school komt. We willen ook leerlingen een grotere stem geven.

 

Download het volledige verslag of bezoek de website van Leraar24 voor het overzicht van goede praktijken.

Nieuwsbericht delen