Nieuw: enquête module

Sinds eind vorige week is de enquête module beschikbaar gekomen. Met deze module hebben scholen de beschikking gekregen over een makkelijk en doeltreffend instrument om vragenlijsten te maken en af te nemen. De doelgroep is hierbij niet beperkt tot de ouders, zo kan een directie ook een vragenlijst maken om de leerkrachten te bevragen.

De volgende stap zal zijn het geschikt maken van de enquête module voor oudertevredenheidsonderzoeken.

Nieuwsbericht delen