Jaarovergang

Voor beheerders is de Jaarovergang beschikbaar gekomen.

Met deze functionaliteit, bereikbaar via de Beheer tab, kunnen de leerlingen en leerkrachten verbonden worden aan hun nieuwe groep.

De jaarovergang bestaat uit 5 stappen, waarvan de eerste 4 gedurende het schooljaar voorbereid kunnen worden. De laatste stap, het uitvoeren van de jaarovergang, dient plaats te vinden na de laatste schooldag.

  • Stap 1: groepen voor het volgende schooljaar kopieren van huidig schooljaar
  • Stap 2: de nieuwe groepen evt. aanpassen en leerkrachten wijzigen
  • Stap 3: de standaardovergang instellen: groepen uit huidige schooljaar koppelen aan de nieuwe groepen
  • Stap 4: uitzonderingen aangeven (zittenblijvers, groepen die gesplitst of samengevoegd worden etc.)
  • Stap 5: de jaarovergang uitvoeren
 

Nadat deze laatste stap is uitgevoerd is de jaarovergang afgerond. De leerlingen (en hun ouders) en de leerkrachten zijn dan verbonden aan de nieuwe groep. Ouders van leerlingen die van school gaan kunnen niet meer inloggen na het uitvoeren van de jaarovergang.

Nieuwsbericht delen