Helpdesk

FAQ

SchouderCom App

Er is een app beschikbaar voor iOS (Apple App Store) en voor Android (Google Play Store).

Zeker, dat kan. Op pagina Meer kunt u onderaan School toevoegen kiezen waarmee u kunt inloggen in een andere school. Hierna bent u dus in 2 (of meer) scholen tegelijk ingelogd en ontvangt u notificaties van die scholen. Via de pagina Meer kunt u bovenaan snel switchen tussen verschillende school-accounts en ziet u ook hoeveel ongelezen items er in de andere school-accounts zijn.

Als u de App gebruikt dan hoeft u niet meer 1x per 4 weken in te loggen. Ook ontvangt u push notificaties voor berichten, blogbijdragen enz.

 1. U dient eerst een gebruikersaccount te hebben gemaakt via een desktop of via de mobiele browser.
 2. Download de App uit Apple App Store of Google Play Store.
 3. Na starten van de App zoekt u eerst uw school.
 4. Vervolgens logt u in met de in Stap 1 aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.

De stand van zaken omtrent de laatste App versies, inclusief de bekende bugs, zijn te vinden op pagina App versies.

Snelmenu

Inloggen

Het ouderportaal is voor elke school bereikbaar via schoolnaam.schoudercom.nl, daar vind u rechtsboven een Inloggen link. Als u niet weet onder welke schoolnaam uw school bij SchouderCom is aangemeld, dan kunt u ook via onze website inloggen. Het is aan te raden om een bookmark aan te maken voor de Overzicht pagina, dan kunt u in het vervolg snel naar uw ouderportaal.

Als u elke keer opnieuw moet inloggen dan wordt dit door het volgende veroorzaakt: U heeft uw browser zo ingesteld dat alle cookies aan het einde van de sessie worden verwijderd. Hierbij worden ook de cookies verwijderd die voor het inloggen noodzakelijk zijn. Om dit te verhelpen kunt u het ouderportaal toevoegen aan de uitzonderingen voor de cookies.

Het komt regelmatig voor dat gebruikers het wachtwoord resetten, maar dat het inloggen vervolgens niet lukt omdat er een verkeerde gebruikersnaam wordt ingevoerd. Controleer dus ook altijd uw gebruikersnaam. Mocht u er niet meer zeker van zijn gebruik dan de knop Gebruikersnaam vergeten? op de inlogpagina om deze toe te laten sturen.

Jazeker, dit kunt u als school toestaan of geblokkeerd laten.

Indien toegestaan kunnen leerlingen bijvoorbeeld in hun Portfolio aan opdrachten werken, berichten van de leerkracht lezen of een planning maken met behulp van hun Agenda. Ook is het dan mogelijk als leerkracht polls en enquêtes onder de leerlingen te houden. Voor leerlingen uit lagere groepen die nog niet ICT vaardig zijn kan de leerkracht desgewenst een foto of video in het portfolio plaatsen.

Ja, dat kan op de volgende manier:

 • Login en ga naar Mijn gegevens (link rechtsboven)
 • Klik Gegevens wijzigen
 • Klik Wijzig gebruikersnaam

Algemeen

Alle schoolmedewerkers en ouders krijgen een loginmogelijkheid op SchouderCom en kunnen in een beveiligde omgeving met elkaar communiceren. Om gebruikers attent te maken op nieuwe berichten wordt er een email verstuurd naar het door de gebruiker opgegeven adres (per bericht of 2x een samenvatting per dag – dit is instelbaar).

Omdat SchouderCom met dynamische formulieren werkt kunnen antwoorden van ouders automatisch verwerkt worden. Leerkrachten en directie hebben zo in één oogopslag overzicht over de reacties.

Ja, wij koppelen met Dotcomschool, ESIS en Parnassys. Zie Koppeling met leerling-administratie voor meer informatie.

Naast het sturen van gewone berichten, geschikt voor 1-op-1 communicatie, zult u veel voordeel halen uit het toevoegen van een Vragenlijst aan een bericht. Dit laatste levert veel tijdswinst op bij het communiceren met een groep ouders. Herinneringen worden automatisch verstuurd en de reacties (b.v. Ik kom wel/Ik kom niet) worden automatisch verwerkt. U ziet bij inloggen direct hoeveel reacties er binnen zijn, hoeveel er positief beantwoord zijn en door wie.

Daarnaast kunt u met Blogs met Fotogalerijen de ouders op een makkelijke en moderne manier op de hoogte houden. Er zijn nog vele andere mogelijkheden, zoals onder andere Heen-en-Weerschriftjes en plannen van Rapportgesprekken.

Als directie kunt u, naast gebruik maken van berichten, met een Poll regelmatig de mening van ouders peilen of een uitgebreidere Enquête houden. Met de jaarkalender, nieuwsberichten en nieuwsbrieven houdt u de ouders, maar ook andere bezoekers van uw site, op de hoogte van interessante gebeurtenissen.

Het plannen van de 10-minuten gesprekken via SchouderCom bespaart daarnaast vele kostbare arbeidsuren.

Verder kunt u de documentenopslag van SchouderCom gebruiken voor communicatie binnen uw school, bijvoorbeeld voor het team en voor de medezeggenschapsraad.

Met de Betaalmodule stuurt u (of bijvoorbeeld de administratie of ouderraad) op een makkelijke manier betaalverzoeken naar de ouders. Het debiteurenbeheer geeft snel een overzicht van openstaande posten en biedt de mogelijkheid herinneringen te sturen.

Alle communicatie tussen de school en uzelf blijft overzichtelijk bij elkaar. Door het synchroniseren van de schoolagenda met uw eigen agenda houdt u ook makkelijker overzicht over bijvoorbeeld informatie-avonden, geplande rapportgesprekken en het huiswerk voor uw kinderen.

Daarnaast kunt u op een makkelijke manier contact opnemen met bijvoorbeeld een leerkracht om afwezigheid te melden, of met een andere ouder voor een speelafspraak voor uw kind.

U begint met het aanmaken van een School-account. Een School-account kan 3 maanden lang gratis en vrijblijvend gebruikt worden. Handig als u wilt beginnen met een pilot. Kijk voor details bij het antwoord op de vraag Aanmaken van een School-account. Voor het inlichten van de ouders is een standaard introductiebrief beschikbaar.

Als u niet nu al een School-account wilt aanmaken kunt u ook eerst eens rondkijken in een Demo-account (Demo-account aanmaken).

Nadat uw school een school-account op SchouderCom heeft aangemaakt zal de school uitnodigingsemails versturen. Via de link in de uitnodigingsemail kunt u uw gebruikers-account aanmaken. Heeft u geen uitnodigingsemail ontvangen? Neem dan even contact op met de school.

SchouderCom is een platform dat continu verder ontwikkeld zal blijven worden. Uitgangspunt hierbij is het vermijden van toeters en bellen. Dat leidt immers tot een brei van opties om functionaliteit die zelden wordt gebruikt te ondersteunen.

Mist u functionaliteit die u graag in SchouderCom zou willen zien gebruik dan de Feedback knop rechtsonderin (zichtbaar na inloggen).

Veel schoolwebsites tonen voornamelijk informatie. Interactieve communicatie is vaak niet mogelijk, afgezien van het sturen van emails. SchouderCom richt zich juist op de interactieve communicatie en minder op de statische informatievoorziening. Door een link op te nemen naar uw schoolwebsite kunnen beiden prima naast elkaar bestaan.

Met de Website module van SchouderCom kunt u ook uw schoolwebsite bij SchouderCom onderbrengen.

Het is niet óf-óf maar én-én. SchouderCom faciliteert schriftelijke communicatie via internet en is daarmee een oplossing voor de bestaande communicatie via briefjes en emails. Het is een prima en gebruikersvriendelijke aanvulling op de mondelinge communicatie.

Dat kan. U kunt een verstuurde uitnodiging of verzoek printen door gebruik te maken van het printer icoontje of door in het menu van uw browser voor Printen te kiezen.

Bij het printen wordt alleen het bericht zelf afgedrukt – de header en het rechterzijmenu worden niet geprint.

Aanmaken van... en kosten

U begint met het aanmaken van een School-account. U krijgt dan een formulier te zien waarop u enkele gegevens moet invullen. Na het versturen van het formulier ontvangt u een email met een link. Zodra u op deze link heeft geklikt is het account bevestigd en ontvangt u een bevestigingsmail met informatie over de vervolgstappen

Na aanmaken van het school-account kunt u in principe al in 5 minuten online zijn. Dit kan zo snel door de koppelingen met ESIS, Dotcomschool en ParnasSys.

Lees meer over de implementatie en de beschikbare hulpmiddelen die u daarbij kunt gebruiken zoals een toelichtingsbrief voor de ouders.

Het School-account is 3 maanden lang gratis en vrijblijvend te gebruiken. De licentieprijs van een School-account kunt u zelf berekenen onder Prijzen.

Het Demo-account is gratis.

Versturen en ontvangen

Als de notificatie-emails niet afgeleverd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de Inbox bij uw provider vol zit of omdat het emailadres niet klopt, dan wordt het verzenden van emails vanuit SchouderCom naar uw emailadres tijdelijk geblokkeerd. Er verschijnt dan onder Mijn gegevens een uitroepteken naast uw emailadres.

U kunt de blokkering zelf weer opheffen door de knop Deblokkeren, die naast het uitroepteken getoond wordt, te gebruiken.

Nee. Een ouder krijgt altijd ten hoogste 1 bericht. Indien de verzender heeft aangegeven een antwoord per kind of per groep te willen ontvangen zal het bericht aparte invulsecties hebben voor elk van uw kinderen (of de groep waar ze in zitten). Op deze manier blijft de informatiestroom zo klein mogelijk terwijl er toch voldoende mogelijkheden zijn om de informatie-inhoud zo waardevol mogelijk te laten zijn.
Gewone berichten die u verstuurt kunnen alleen ingezien worden door uzelf en door de geadresseerden. Een schoolbeheerder zal deze berichten dus niet kunnen bekijken – het zijn privé berichten, net als email.
Via uw Mijn gegevens link kunt u ook de gegevens van uw partner beheren. U kunt een profielfoto aanmaken, maar ook instellen dat uw partner geen emails wil ontvangen. Daarnaast kunt u uzelf instellen als Primair aanspreekpunt. Een bericht dat naar alle ouders in de groep wordt gestuurd zal dan alleen door u ontvangen worden en zal niet meer in de Ontvangen mailbox van uw partner verschijnen.

Een distributielijst bestaat niet uit individuele ontvangers maar is een omschrijving, zoals bijvoorbeeld Alle ouders in groep 3. Zodra er een nieuw kind in deze klas komt worden de ouders automatisch geselecteerd indien als ontvanger Alle ouders in groep 3 wordt gekozen. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het gebruiken van Active Directory groepen in Microsoft Outlook.

SchouderCom gaat echter een stap verder. Een distributielijst kan ook als omschrijving Iedereen die niet gereageerd heeft hebben. Hiermee worden alle geadresseerden geselecteerd die nog niet op uw verzoek gereageerd hebben. Een ander voorbeeld is Iedereen die de volgende antwoord(en) gaf. Hiermee worden alle geadresseerden geselecteerd die het door u aangegeven antwoord gaven en kunt u met 1 druk op de knop bijvoorbeeld alle ouders bereiken die morgen komen helpen met het klasse-uitje.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

 • als de persoon op de Overzicht pagina bij een groep getoond wordt klikt u op de envelop die op de foto verschijnt als u uw muis erover beweegt, of…
 • in het Menu linksboven kiest u Gebruikerslijst. U navigeert vervolgens naar de gewenste persoon via de rol en klikt op de envelop die op de foto verschijnt als u uw muis erover beweegt, of…
 • in het Menu linksboven kiest u voor Nieuw Bericht. Vervolgens typt u de naam of klikt u op Toevoegen…(groene plus knop) om geadresseerden toe te voegen.

Nadat u een nieuw bericht heeft aangemaakt klikt u op Toevoegen… en vervolgens kiest u in het eerste selectielijstje voor Distributielijsten. Bij sommige distributielijsten kunt u daarna nog aangeven om welke groep het gaat (bijvoorbeeld Alle ouders in groep 3).

Kalender

Jazeker, dat kan. Ga in SchouderCom naar de KALENDER tab, selecteer Mijn agenda in het keuzelijstje, en klik de groene download knop rechtsboven (het pijltje dat naar beneden wijst). Volg daarna de verdere instructies om uw agenda in bijvoorbeeld Microsoft Outlook of Google Calendar, of aan uw smartphone of tablet toe te voegen.

Veranderingen in de SchouderCom kalender worden automatisch opgehaald vanuit uw andere kalender, dit kan enkele uren tot een dag duren afhankelijk van het programma dat u gebruikt.

Jazeker, dat kan. Ga in SchouderCom naar de KALENDER tab, kies de gewenste groep linksboven en klik de groene download knop rechtsboven (het pijltje dat naar beneden wijst) om de link naar de groepskalender te verkrijgen.

Met de Website module kunt u overigens uw schoolwebsite door SchouderCom laten ontwerpen, bouwen en hosten.

Voor en over ouders

SchouderCom is begonnen met sociale media als uitgangspunt: iedereen die betrokken is bij de school krijgt een eigen profiel. Zo is makkelijk even op te zoeken wie ook alweer de ouders van een klasgenootje zijn.

Veel ouders/verzorgers laten de communicatie echter door één van hen beiden doen. Via de link Mijn gegevens (rechtsboven wanneer ingelogd) kan de notificatie per email voor de ander gemakkelijk uitgezet worden.

Veranderingen in de SchouderCom kalender worden automatisch opgehaald vanuit uw andere kalender, dit kan enkele uren tot een dag duren afhankelijk van het programma dat u gebruikt.

Via de link Mijn gegevens (rechtsboven wanneer ingelogd) kunt u aangeven dat u niet gezamenlijk gebruik wilt maken van SchouderCom. Wat houdt dit in?

Bij gezamenlijk gebruik kan, wanneer de ene ouder een vragenlijst van een bericht heeft ingevuld, de partner het antwoord ook inzien. Zodra u heeft aangegeven niet gezamenlijk gebruik te willen maken van SchouderCom kunnen partners elkaars antwoorden niet meer inzien. Ook kunnen ze elkaars profielen niet meer bewerken.

Bovenstaande geldt alleen voor gewone berichten. Bij het plannen van (rapport)gesprekken en bij het versturen van Betaalverzoeken wordt de berichtgeving altijd naar de gezamenlijke mailbox gestuurd.

Ouders die Gezamenlijk gebruik hebben uitgevinkt kunnen apart aangeven of onderling berichten uitwisselen met de partner toegestaan is.

Zijn er ouders op uw school die geen Nederlands kunnen lezen? Vraag die ouders gebruik te maken van Google Translate. Hoewel dit geen perfecte vertalingen oplevert zullen de meeste berichten hiermee begrepen kunnen worden. Het gebruik van Google Translate hangt af van de browser. De meest voorkomende:

 • Google Chrome: Chrome vraagt automatisch of pagina’s vertaald moeten worden.
 • Firefox: installeer de Google Translator Addon.
 • Internet Explorer: installeer de Google Translate Accelerator.
 • Safari: installeer de Translate Extensie.
In SchouderCom kunnen ouders van een school elkaar een bericht sturen. Handig bijvoorbeeld voor speelafspraakjes of om hulp in de klas af te stemmen. Als u niet wilt dat andere ouders u een bericht kunnen sturen dan kunt u dit via uw profiel instellen. Ouders die ook nog andere rollen in SchouderCom hebben, zoals bijvoorbeeld Klassenouder of Luizenouder, kunnen altijd een bericht naar de andere ouders sturen, en zullen ook altijd berichten van andere ouders kunnen ontvangen. Ouders die Gezamenlijk gebruik hebben uitgevinkt kunnen apart aangeven of onderling berichten uitwisselen met de partner toegestaan is.

U kunt zelf uw gegevens wijzigen via de link Mijn gegevens die na inloggen rechtsboven te vinden is. De school kan, bijvoorbeeld 1x per twee weken, de gewijzigde gegevens exporteren en weer importeren in andere systemen. Waar mogelijk zullen hier automatische koppelingen voor worden gemaakt.

Deze gegevens worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Als uw school over zo’n systeem beschikt, zal indien mogelijk een koppeling worden gemaakt zodat u bijvoorbeeld toetsresultaten of het rapport kunt bekijken.

U ontvangt vanzelf een uitnodigingsmail met een link om uw account aan te maken. Geen uitnodigingsmail ontvangen? Neem dan even contact op met uw school.

De school kan ook gebruik maken van deze introductiebrief om de ouders te informeren. In deze brief kunt u lezen hoe u een account kan aanmaken.

De adressenlijst is als volgt te bekijken of te printen:

 • Kies Naar de gebruikerslijst via de Menu knop linksboven
 • Kies rechtsboven Adressenlijst ouders

Als ouder bepaalt u zelf wie uw gegevens mogen inzien (via Mijn gegevens → Gegevens wijzigen).

Privacy en beveiliging

De zichtbaarheid van gegevens die u onder ‘Mijn gegevens‘ invult zijn als volgt:

 • Basisgegevens – alleen zichtbaar voor uzelf en schoolmedewerkers.
 • Adresgegevens – zichtbaarheid kunt u zelf bepalen door middel van selectielijstje.
 • Telefoonnummers – zichtbaarheid kunt u per item zelf bepalen door middel van selectielijstje.

Indien u wilt dat uw adres en (sommige) telefoonnummers door andere ouders in te zien zijn kiest u in het selectielijstje voor alle geregistreerde gebruikers.

Gewone berichten die u verstuurt kunnen alleen ingezien worden door uzelf en door de geadresseerden. Een schoolbeheerder zal deze berichten dus niet kunnen bekijken – het zijn privé berichten, net als email.

Voor berichten die op de agenda geplaatst zijn kunt u de zichtbaarheid zelf aangeven:

 • Privé: het bericht is alleen in te zien door uzelf en door de geadresseerden.
 • Schoolmedewerkers: het bericht is alleen in te zien door uzelf, de geadresseerden en door schoolmedewerkers.
 • Alle gebruikers: het bericht is in te zien door alle geregistreerde gebruikers van uw school.
 • Alle bezoekers: het bericht is in te zien door alle bezoekers van de site, ook door niet-geregistreerde gebruikers.

(n.b. het inzien van berichten via de agenda is toekomstige functionaliteit)

Een bezoeker van uw SchouderCom school-account (bijvoorbeeld onzeschool.schoudercom.nl) ziet de welkomsttekst en alle openbare items. Dit kunnen events op de kalender zijn, links naar andere sites, blogs, nieuwsberichten, alles waar als zichtbaarheid Openbaar aan gegeven kan worden.

SchouderCom biedt dus niet alleen besloten communicatie maar ook een makkelijke manier om ouders van toekomstige leerlingen inzicht te geven in de schoolactiviteiten.

In SchouderCom kunnen ouders van een school elkaar een bericht sturen. Handig bijvoorbeeld voor speelafspraakjes of om hulp in de klas af te stemmen. Als u niet wilt dat andere ouders u een bericht kunnen sturen dan kunt u dit via uw profiel instellen. Ouders die ook nog andere rollen in SchouderCom hebben, zoals bijvoorbeeld Klassenouder of Luizenouder, kunnen altijd een bericht naar de andere ouders sturen, en zullen ook altijd berichten van andere ouders kunnen ontvangen. Ouders die Gezamenlijk gebruik hebben uitgevinkt kunnen apart aangeven of onderling berichten uitwisselen met de partner toegestaan is.

Beheer

Groepen, leerkrachten en leerlingen worden eenvoudig gesynchroniseerd door koppelingen met uw leerling-administratie (bv Parnassys, Dotcomschool, ESIS).

Ouders zijn gemakkelijk toe te voegen door een lijst van emailadressen te importeren. SchouderCom is u hierbij graag van dienst.

SchouderCom is een webapplicatie, u bent dus geen tijd kwijt aan het beheer van de software zelf. Er is alleen een webbrowser nodig om er gebruik van te kunnen maken.

Support

Bent u een gebruiker en heeft u een vraag over de inrichting of inhoud van uw ouderportaal? Neem dan contact op met uw school, zij zullen uw vraag het beste kunnen beantwoorden.

Bij een School-account is support inbegrepen, gebaseerd op een fair-use policy. Wij helpen u bijvoorbeeld met het importeren van grote groepen gebruikers maar ook ouders kunnen contact zoeken met de vragen die ze hebben.

Indien u niet over een School-account beschikt zullen wij onze best doen u toch te helpen. Heeft u een dringende supportvraag dan kunt u deze sturen naar:

support-vraag@schoudercom.nl

en wij zullen onze best doen om uw vraag binnen afzienbare tijd te beantwoorden. Kijk in ieder geval ook even bij de instructievideo’s en de veel gestelde vragen om te zien of uw vraag daar wellicht beantwoord wordt.

Heeft u een vraag over het afnemen van een School-account, stuur dan de vraag naar:

sales@schoudercom.nl of bel 085-877 7058.

Bekijk de features van de verschillende account types
Veel gestelde vragen
Snel starten? Bekijk het implementatieplan

App versies

Huidige beperkingen:

 • (Android) Ontvangt u geen notificaties? Lees meer…
 • (Android) Kunt u geen foto’s toevoegen? Lees meer…
 • (Android) Krijgt u de melding Er kan geen veilige verbinding tot stand worden gebracht? Dan beschikt u over een oudere Android versie die niet aan de huidige veiligheidsstandaarden voldoet.
 • Ondervindt u problemen met de App? Inloggen/uitloggen, of de App (en de opgeslagen data) verwijderen en opnieuw installeren zal veelal helpen. U raakt daarbij niets kwijt, wel zult u even opnieuw moeten inloggen. Neem bij blijvende problemen contact op met de supportafdeling.
Versie 2.0.6

Bugs opgelost

 • Lost een probleem op met notificaties in iOS 13.
Versie 2.0.5

Nieuwe functionaliteit en enkele kleine bugfixes

 • Na klikken op een notificatie wordt nu direct het item geopend.
Versie 2.0.1

Een nieuwe layout!

 • Onze App is vernieuwd en heeft een nieuwe frisse layout! Zie Meer > ‘Over de App’ voor een overzicht.
Versie 1.1.14 (alleen voor Android)

Beperking van devices

 • In verband met strengere eisen aan https verbindingen (minimaal TLS 1.2) kan deze app niet meer gebruikt worden op devices met oudere Android versies (< 4.4 en sommige 4.4 devices)
Versie 1.1.10

Bugfix

 • Deze versie ondersteunt het afspelen van content van YouTube, Vimeo, Prezi, Leraar24, MyAlbum en Onedrive (alleen als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies).
Versie 1.1.9 (alleen voor Android)

Bugfix

 • Deze update is nodig voor ondersteuning van notificaties op Android 8.
Versie 1.1.8

Nieuwe functionaliteit en enkele kleine bugfixes

 • Gebruikt geïnstalleerde bank Apps bij betalingen.
 • Foto’s kunnen gezoomd worden.
Versie 1.1.4 (alleen voor iOS)

Deze update is nodig om het uploaden van video’s mogelijk te maken

Versie 1.1.3

Enkele kleine bugfixes

Versie 1.1.2

Nieuwe functionaliteit

 • Deze versie maakt het mogelijk foto’s op het device op te slaan (door lang te klikken). De foto’s worden opgeslagen in een album met als naam het subdomein van deze school.
Versie 1.1.1 (alleen voor Android)

Bugs opgelost

 • Deze versie lost een probleem op met het downloaden van bestanden op Android 7 en hoger.
Versie 1.1.0

Nieuwe functionaliteit

 • Deze versie maakt het mogelijk op een makkelijke manier openbare items te delen via sociale media zoals Twitter en Facebook.
Versie 1.0.7

Bugs opgelost

 • Sommige gebruikers kregen een wit scherm te zien en konden alleen verder door de app opnieuw te installeren.
Versie 1.0.5

Nieuwe functionaliteit

 • Het is nu mogelijk om in meerdere school-accounts tegelijk in te loggen.
Versie 1.0.4

Bugs opgelost

 • Sommige gebruikers moesten elke keer de school zoeken bij opstarten, dit is verholpen.
Versie 1.0.1 (alleen voor Android)

Kleine update voor Android

 • Het is nu mogelijk om voor mediagalerijen meerdere foto’s tegelijk te selecteren.
Versie 1.0.0

Eerste versie

Implementatieplan

Het in gebruik nemen van SchouderCom.nl is gemakkelijk en kost weinig tijd. Er zijn 3 fasen te onderscheiden:

 • Voorbereiding
 • Inrichting
 • Livegang

U kunt desgewenst gebruik maken van de volgende bronnen, die hieronder verder toegelicht worden:

De voorbereidingsfase dient voor het informeren en instrueren van de betrokkenen:
 • Informeren van leerkrachten van deelnemende groepen. U informeert de leerkrachten dat de school met SchouderCom.nl gaat werken, dat zij hierover een email vanuit SchouderCom.nl zullen ontvangen, en wat dit betekent voor de communicatie met de ouders.
 • Instructie leerkrachten van deelnemende groepen. Een instructie voor de leerkrachten is bij de opstartkosten inbegrepen. Het werken met SchouderCom.nl gaat voor een groot deel vanzelf dankzij de aanwezige helpfuncties (te vinden als ). Ook zijn er diverse instructievideo’s gemaakt die bepaalde onderwerpen stap-voor-stap uitleggen.
 • Informeren van ouders van kinderen uit deelnemende groepen. Via de email informeert u de ouders vooraf dat zij een uitnodigingsemail vanuit SchouderCom.nl zullen ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van de aankondigingsbrief (Word document). Om de ouders meer informatie te geven over het aanmelden en het gebruik van SchouderCom.nl kunt u gebruik maken van de toelichtingsbrief voor ouders en de handleiding voor ouders.

Voor de inrichting van het account in SchouderCom.nl is er het volgende stappenplan:

 • School-account aanmaken. Maak uw SchouderCom.nl School-account nu aan. Na aanmaken ontvangt u een email met een link waarmee u de aanvraag kunt bevestigen.
 • Synchroniseren met leerling-administratie. Voor ESIS, ParnasSys en Dotcomschool zijn koppelingen ontwikkeld die de gewijzigde gegevens automatisch downloaden. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. Als u geen gebruik wilt maken van de automatische koppeling kunt u de handmatige koppeling gebruiken. Hierbij leest u de EDEXML uitvoer van uw leerling-administratie eenvoudig in in SchouderCom.nl (menu-item Synchroniseren met leerling-administratie op de Beheer tab). De groepen, leerkrachten en leerlingen worden dan voor u aangemaakt. Optioneel kunt u de leerkrachten direct uitnodigen door het emailadres op te geven. Voor meer informatie over de koppelingen zie Koppeling met leerling-administratie.
 • Ouders uitnodigen. Stuur de emailadressen van de ouders die u wilt uitnodigen naar beheer@schoudercom.nl. Wij verzorgen voor u de import.

U bepaalt zelf de datum wanneer u de ouders toegang wilt verschaffen en geeft deze door aan SchouderCom.nl. Op deze datum zal SchouderCom.nl de emailadressen van de ouders importeren en de uitnodigingsemails versturen.

Downloads

Een brief (aan te passen Word document) om de ouders te informeren dat de school met SchouderCom gaat werken en dat zij hiervoor een uitnodigingsemail vanuit SchouderCom zullen ontvangen.

Informatie voor de ouders over het aanmelden voor een account en het gebruik van SchouderCom.

Handleiding voor de ouders over het aanmelden voor een account en het gebruik van SchouderCom.

Handleiding voor schoolmedewerkers over het aanmelden oor een account en het gebruik van SchouderCom. 

Communicatieplan voor scholen dat aangeeft welke onderdelen binnen SchouderCom je voor welke communicatie kunt gebruiken. 

Logo SchouderCom school-ouder communicatie

Voordelen

 • Makkelijke manier om online met de ouders te communiceren;
 • Goed overzicht van de uitstaande vragen, ook als deze door klassenouders zijn aangemaakt
 • Herinneringsemails worden automatisch verstuurd;
 • Attendering op nieuwe berichten via email;
 • Kalender en agenda functie;
 • Documenten delen, bijvoorbeeld in een besloten omgeving voor de Medezeggenschapsraad;
 • Reacties kunnen automatisch worden verwerkt wat veel tijd bespaart;
 • Veel additionele mogelijkheden, zoals polls en enquêtes, planning 10-minuten gesprekken, nieuwsberichten en nieuwsbrieven;
 • De ouders worden met moderne communicatiemiddelen betrokken bij de school.