HELP LOGIN
SchouderCom home page
 

We're sorry, this page awaits translation to English.

Privacy Convenant

SchouderCom neemt deel aan het Privacy Convenant Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

SchouderCom is een van de deelnemers aan het Privacy Convenant Onderwijs. Wij sluiten met iedere stichting een bewerkersovereenkomst waarin de afspraken beschreven staan.


Daarnaast heeft SchouderCom natuurlijk een algemene Privacy Policy waarin beschreven staat hoe wij met de gegevens omgaan. Deze Privacy Policy is hieronder in de footer te bekijken.

Loading...