HELP LOGIN Click to share SchouderCom on Facebook with other parents and schools. You'll be able to add text before sharing. Click to share SchouderCom.nl with other parents and schools. You'll be able to alter the tweet before placing it.
SchouderCom home page
 

We're sorry, this page awaits translation to English.

Ouderbetrokkenheid 3.0

SchouderCom gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0

SchouderCom heeft zich vanaf het begin gericht op het stimuleren van ouderbetrokkenheid en het verlagen van de werkdruk voor de scholen. Mogelijkheden variëren van kijkjes in de klas door middel van de groepsblogs tot individuele communicatie met alle betrokkenen rondom de leerling in het Heen-en-weerschriftje (bekijk alle mogelijkheden).


De mogelijkheden van SchouderCom zijn door het CPS onder de loep genomen waarna het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 werd verleend. Wij zijn trots op deze erkenning die tevens een bevestiging is van onze jarengeleden gekozen visie op school-ouder communicatie.

Loading...