HELP LOGIN Click to share SchouderCom on Facebook with other parents and schools. You'll be able to add text before sharing. Click to share SchouderCom.nl with other parents and schools. You'll be able to alter the tweet before placing it.
SchouderCom home page
 

We're sorry, this page awaits translation to English.

Features

Algemeen

 • Een afgeschermde en beveiligde omgeving voor school-ouder communicatie
 • Is tevens een intranet voor het team (documentenopslag, agenda, forum)
 • Gericht op 2-weg communicatie
 • Makkelijk te linken aan bestaande website of administratiesysteem voor rapportcijfers
 • Veel standaardrollen - extra rollen met permissies zelf aan te maken
 • Modulair opgezet - veel functionaliteit kan de school zelf aan- en uitzetten

Send messages

 • Onbeperkt berichten sturen aan individuen of groepen personen
 • Kant-en-klare distributielijsten, of maak zelf een lijst
 • Kies een datum/tijd en de uitnodiging verschijnt op de agenda
 • Voeg eenvoudig een vragenformulier toe voor automatische verwerking van reacties
 • Ervaar grote tijdsbesparingen door selecties als Iedereen die antwoord 'Ja' gaf
 • Geadresseerden ontvangen een email met een link naar het bericht
 • Voor berichten met een deadline wordt automatisch een herinnering gestuurd
 • Archiveer uw berichten in zelf-aangemaakte mappen
 • Inzicht in hoeveel personen het bericht hebben ontvangen en geopend

Calendar

 • Jaarkalender kan voorbereid worden en daarna pas gepubliceerd
 • Switchen tussen de eigen agenda en de groepskalenders
 • Schoolmedewerkers kunnen zelf gedurende het jaar events toevoegen
 • Events kunnen aan 1 of meer groepen gehangen worden
 • Zichtbaarheid van events kan zijn Schoolmedewerkers, Alle gebruikers of Openbaar
 • Openbare events kunnen met 1 druk op de knop op Twitter of Facebook gezet worden

Personal communication plan

 • Maak communicatieplan op maat voor elke leerling
 • Plan afspraken voor het communicatieplan
 • Betrek ouders bij het leerproces

Newsletters, News items

 • U kunt nieuwsbrieven op SchouderCom.nl publiceren of linken naar een andere locatie
 • Nieuwsbrieven kunnen aan 1 of meer groepen gehangen worden
 • Er kunnen meerdere bijlagen toegevoegd worden
 • Nieuwsberichten zijn af te schermen voor team, ouders, of openbaar
 • Nieuwsbrieven en nieuwsberichten zijn makkelijk op Twitter en Facebook te plaatsen

Absence reports

 • Ouders kunnen de afwezigheid van hun kind via een formulier melden
 • De leerkrachten van de betrokken groep(en) worden automatisch geïnformeerd
 • Mogelijkheid om ook andere medewerkers (bv administratie, directeur) te informeren
 • Schoolmedewerkers kunnen via hetzelfde formulier de afwezigheid van een kind melden
 • Alle afwezigheidsmeldingen overzichtelijk bij elkaar

Publish polls and surveys

 • Onbeperkt polls en enquêtes maken
 • Doelgroep is te kiezen, bijvoorbeeld alle ouders of alle schoolmedewerkers (of beide)
 • Een poll heeft typisch 1 vraag en wordt als overlay getoond
 • Vraagtypes omvatten meerkeuzevragen, open vragen en schaalvragen
 • De MR is ook gemachtigd polls en enquêtes te maken (kan via rollenbeheer gewijzigd worden)
 • Indien aan antwoorden gewichten zijn toegekend worden de responses gescoord
 • Ouders met meerdere kinderen kunnen desgewenst meerdere antwoorden geven (per vraag instelbaar)

Start/Parent-teacher-child conference planner

 • Plan de startgesprekken en rapportgesprekken voor de hele school (of een selectie van groepen)
 • Leg het tijdschema vooraf voor aan uw team voor individuele uitsluiting van tijdslots
 • Twee opties: gebruik de Gesprekkenplanner (school houdt regie) of publiceer intekenlijst
 • Het maken van een planning voor een volledige school kost u slechts 10 minuten.

Document sharing

 • Makkelijk documenten delen die ook vanaf huis te benaderen zijn
 • Maak met het permissiebeheer afgeschermde omgevingen voor verschillende doelgroepen
 • Ideaal bijvoorbeeld voor opslag van agenda en notulen van de Medezeggenschapraad
 • Sla uw schoolgids online op en maak eenvoudig een openbare link aan voor op uw homepage

Stay-in registration

 • De school publiceert standaarddagen met eventuele uitzonderingen
 • Ouders geven gewenste overblijf op (bijvoorbeeld ma, di, do, vr)
 • Meerdere schema's per jaar mogelijk
 • Ouders kunnen makkelijk extra overblijf regelen of juist afzeggen
 • Handige dag, week en maandoverzichten voor de school

Self-service parents

 • Ouders kunnen zelf hun adres- en telefoongegevens bijhouden
 • De school kan de gewijzigde gegevens exporteren voor import in het administratiesysteem
 • Ouders bepalen zelf wie hun gegevens mag inzien
 • Gescheiden ouders bepalen zelf of ze gezamenlijk of apart via SchouderCom.nl communiceren

Blog/Forum

 • Maak heel makkelijk een blog per groep aan, dat desgewenst ook als forum ingezet kan worden
 • Maak schoolbrede forums aan en koppel deze aan rollen
 • Discussieer met uw team over de voor uw school belangrijke zaken
 • Stimuleer ouderbetrokkenheid door ouders mee te laten denken over bepaalde onderwerpen
 • Ongepaste bijdragen kunnen gesignaleerd worden en door een moderator verwijderd

Photos/Videos/Photo galleries

 • Voor het makkelijk uploaden van veel foto's
 • Een mooie aanvulling op de bestaande mogelijkheid om foto's in teksten te plaatsen

Traveling notebooks

 • Op een makkelijke manier informatie en observaties over de leerling uitwisselen
 • Geen tijdsdruk meer - kan op school, thuis of vanaf mobiel bijgewerkt worden
 • Gebruik maken van foto's, video's en bijlagen
 • Centraal beheer van gebruikers die standaard toegang hebben (zoals de leerkrachten van de groep)
 • Ouders kunnen zelf andere gebruikers toegang geven tot het heen-en-weerschriftje

Payments module

 • Maak eenvoudig betalingsverzoeken aan voor ouders
 • Handig voor bijvoorbeeld ouderbijdrage, kosten voor school-uitjes en overblijf (in ontwikkeling)
 • Kies per betalingsverzoek de mogelijke betaalmanieren: overschrijving, automatische incasso, iDEAL etc.
 • Beheersmogelijkheden voor inzicht in status betalingen, sturen van extra herinneringen etc.

Federation module

 • Vanuit de stichting makkelijk met alle medewerkers communiceren
 • Vanuit de stichting een bericht naar alle ouders kunnen sturen
 • Geselecteerde rollen in school-accounts kunnen ook met andere scholen en stichting communiceren
 • Smoelenboek van alle medewerkers in alle scholen en de stichting
 • Berichten, Polls, Enquêtes, etc.
 • Bovenschoolse Forums en bovenschools Documenten delen volgt binnenkort

Free App

 • Gratis App voor optimaal gebruik met uw smartphone
 • Beschikbaar voor iOS en Android
 • Als webapp geschikt voor alle type smartphones

Integration with website

 • Ontsluiting van openbare items voor publicatie op de website
 • Eenmalig maken, automatisch plaatsen op de website
 • Geldt voor kalender, nieuwsbrieven, openbare blogs en nieuwsberichten

School-website module

 • Laat uw website ontwerpen, realiseren en hosten door SchouderCom.nl
 • Volledige integratie met Ouderportaal en Teamcommunicatie
 • Efficiënt communiceren vanuit 1 platform

Maar ook...

Administration

 • Centraal aan/uitzetten van modules
 • Koppelen van uw Facebook en Twitter school accounts
 • Met Rollenbeheer bepaalt u zelf wat een ouder, een leerkracht etc. mag binnen SchouderCom.nl
 • Met Gebruikersbeheer voegt u eenvoudig iemand een rol toe (bijvoorbeeld MR)
 • Bekijk welke emailadressen (en dus ouders) niet goed bereikbaar zijn
 • Maak centraal nieuwe distributielijsten aan
 • En vele andere mogelijkheden, toegankelijk via een heldere structuur

Aanpassen interface

 • De header is volledig aanpasbaar
 • De tekst en afbeelding op de homepage zijn naar keuze te veranderen
 • Voeg hyperlinks toe zodat ouders makkelijk bijvoorbeeld de rapportcijfers kunnen inzien

Frequently asked questions

Start now? View the implementation plan

Loading...